Covid-19 önceliğinde robotlar

Covid-19 ve robotlar

Covid-19 pandemisi bir yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve daha da devam edecek gibi görünüyor.
Kısa bir derlemede Covid-19 ve robotlar konusunda mobil servis robotlarının bu pandemide hangi başlıklarda yer aldığını inceliyoruz.

Covid-19 ve robotlar